LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018–2019


Julkaistu:2018 
Julkaisu nro / vuosi:46/2018 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:73 
Toimittajat:Viitanen, Jari; Mutanen, Antti 

48.00 €

Suomen metsäsektorilla eletään kuluvana vuonna laaja-alaista suhdannehuippua. Metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, teollisuuspuun hakkuut lisääntyvät, kantohinnat nousevat ja yksityismetsätalouden liiketulos kohenee. Suhdannehuipun taustalla on maailmantalouden kasvu, joka on lisännyt puutuote- sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysyntää. Myös poliittiset päätökset, kuten Kiinan kierrätyskuidun käytölle asettamat rajoitukset ja saastuttavien tehtaiden sulkemiset, ovat vaikuttaneet Suomen metsäteollisuuden viennin kehitykseen. Maailmantalouden kasvun ennakoidaan hieman hidastuvan ensi vuonna kuluvasta vuodesta. Epävarmuutta metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla pitävät yllä muun muassa Brexit sekä Kiinan ja Italian velkaantumisongelmat. Globaalin talouskasvun hidastumisesta huolimatta metsäsektorin ei ennakoida ajautuvan voimakkaaseen suhdannekäänteeseen. Vuonna 2019 metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärien kasvu kuitenkin hidastuu useimpien tuotteiden osalta, ja vientihintojen kehitys tasaantuu. Sellun osalta vientihinta kääntyy laskuun kuluvan vuoden ennätyksellisen korkeista lukemista.


Takaisin