LUONNONVARAKESKUS
VERKKOKAUPPA
Luonnonvarakeskus
       Pikahaku: 
         Ostoskorissa 0 tuotetta  

Elinvoimaiset pihvivasikat kylmissä tuotanto-olosuhteissa : Vaali viisaasti vasikkaa -hankkeen kirjallisuusselvitys


Julkaistu:2018 
Julkaisu nro / vuosi:42/2018 
Julkaisusarja:Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 
Kustantaja:LUKE 
Sivumäärä:56 
Tekijät:Maiju Pesonen  

48.00 €

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli koota tietoa pihvivasikoiden elinvoimaisuuteen vaikuttavista tekijöistä painottaen kylmissä olosuhteissa tapahtuvaa tuotantoa. Työssä tarkastellaan eri rotujen ja risteytysten tuotanto-ominaisuuksia, emolehmän tiineyden aikaisen ruokinnan vaikutuksia, kylmien olosuhteiden aiheuttamia haasteita sekä ternimaidon merkitystä. Risteytys on helppo, käytännöllinen ja kustannustehokas tapa lisätä eläinaineksen tuotannontasoa. Hedelmällisyyteen ja vasikkasaantoon voidaan vaikuttaa suoraan risteytyksen kautta, koska risteytys vaikuttaa eritoten lisääntymisominaisuuksiin. Risteytysvaikutus antaa perinnöllisen lisäyksen jälkeläisten tuotannolliseen tasoon verrattuna vanhempaispolveen. Perinnöllinen lisäys saadaan parhaiten esille, kun tavoitellaan suunnitelmallisesti risteytettyjä emoja, jotka tiineytetään puhdasrotuisilla sonneilla. Näin vasikat ovat kolmen rodun risteytysjälkeläisiä. Kasvuominaisuudet muodostuvat korkeimmiksi, kun käytetään pääterodun sonneja. Rotutyypin valinta tulee tehdä tilan resurssien kannalta tasapainoisesti. Rotutyypin valinta vaikuttaa merkittävästi tuotannon kannattavuuteen ja ympäristötehokkuuteen. Heikompana kasvuna, tiinehtymättöminä eläiminä ja kuolleisuutena menetetty tuotantopotentiaali aiheuttaa hävikkiä, joka lisää tuotannon ympäristövaikutusta. Tuotantotuloksien tulee olla kokonaisuudessaan hyviä, jolloin ympäristövaikutus muodostuu pienemmäksi. Eläinaineksen tulee käyttää niille tarjotut rehut tehokkaasti hyväkseen, säilyttää hedelmällisyys, tuottaa hyvin kasvaneita vasikoita ja pysyä karjassa pitkään. Tilalle valitun rotutyypin tulee tuottaa jatkokasvatukseen eläinainesta, josta muodostuu lisäarvoa joka portaassa. Tuotantotuloksien muodostumiseen vaikuttaa eläinaineksen perimä. Puhdasrotuisen ja risteytyseläinaineksen perinnöllisen tason tulisi olla mahdollisimman korkeatasoista. Poikimavaikeuksien ennaltaehkäisy on yksi olennaisimpia tekijöitä vasikoiden menestymisen kannalta. Korkea syntymäpaino ja suuri aikuiskoko ovat yhteydessä hyviin kasvuominaisuuksiin. Eläinvalintojen tulisi puoltaa helppoja poikimisia. Haasteeksi voi muodostua löytää yhdistelmä erinomaisesta kasvusta ja matalasta syntymäpainosta. Emon kuntoluokka ja ruokinnan taso ovat keskeisiä tekijöitä vasikan menestymisen kannalta, kun poikiminen tapahtuu kylmissä tuotanto-olosuhteissa. Emon liian alhainen kuntoluokka ja ruokinnan rajoitus tiineyden viimeisenä kuukautena heikentävät vasikan elinvoimaa, ternimaidon laatua ja vasikan selviytymismahdollisuuksia. Kuntoluokitus on käytännöllinen ja helppo tapa seurata ruokinnan onnistumista. Kylmissä tuotanto-olosuhteissa poikimisten valvonta, mahdollisiin ongelmiin puuttuminen riittävän ajoissa, hyvästä kuivituksesta huolehtiminen ja ternimaidon saanti ajoissa ovat vasikoiden menestymisen ehdottomia vaatimuksia.


Takaisin